Voor informatie, vragen en aanmeldingen:

Tel.: 06-123 11 907
Mail: info@nex2next.nl

Binnen 24 uur een reactie

De organisatie

Het bestuur van de stichting Nex2Next bestaat uit:

Carola Franken, voorzitter en Siwert Meijer, penningmeester. Op dit moment wordt hard gezocht naar uitbreiding van het aantal bestuursleden. Kandidaten zijn welkom om zich te melden.

Het team van Nex2Next bestaat uit ervaringsdeskundigen, vrouwen en mannen van uiteenlopende leeftijden, allemaal opgeleid en verschillende achtergronden (psychiatrie, verslaving) hebbend.

De ervaringsdeskundigen zijn altijd bereikbaar per mail: info@nex2next.nl en per telefoon 06-123 11 907. 

Nex2Next heeft een begeleidingsgroep: een denktank van deskundigen op het terrein van verslaving, psychiatrie, ervaringsdeskundigheid en herstel. Daaraan nemen ook vertegenwoordigers van gemeenten deel. De begeleidingsgroep helpt het concept van Nex2Next te bewaken en te ontwikkelen en treedt op als ambassadeur van de stichting Nex2Next. Aan de begeleidingsgroep wordt geen verantwoording afgelegd. 

Nex2Next wordt door de regiogemeenten Meierij en Bommelerwaard gesubsidieerd, maar legt over het inhoudelijk functioneren geen verantwoording af aan gemeenten (en ook niet aan enige andere instelling of enige ander persoon). Met ambtenaren van de gemeenten wordt regelmatig overlegd over voortgang en financiering, maar nooit over individuele cliënten. 

Nex2Next staat volkomen onafhankelijk van professionele zorginstellingen, maar werkt wel nauw met ze samen.

 Nex2Next is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Nex2Next heeft van de belastingdienst de zogenoemde “ANBI-status” verkregen. 

Jaarlijks wordt door Nex2Next een jaarplan voor het komende jaar opgesteld en een jaarverslag van het achterliggende jaar. Bovendien wordt jaarlijks een gecontroleerde accountantsverklaring opgesteld, op de website geplaatst en aan de subsidieverstrekker gestuurd.