Wanneer je tijd op de hogere school een nachtmerrie was en je jezelf sociaal moeilijk kunt redden

Lex is een man van 46, die al zijn hele leven in hetzelfde dorp woont. Hij is opgegroeid in het huis waar hij nu woonachtig is. Tussentijds heeft hij vier jaar met zijn ouders in het huis van zijn opa en oma gewoond en heeft daarna het ouderlijk huis weer teruggekocht.

Lex heeft in dat dorp op de basisschool gezeten en is vanaf daar zonder vriendjes naar het Lager Economisch en Administratief Onderwijs (LEAO) gegaan. Hij was een verlegen en afwachtende jongen tijdens zijn jeugd. Hij was zo verlegen en afwachtend dat hij hier op het LEAO ook daadwerkelijk last van heeft gehad. Dit was niet te merken in zijn schoolwerk, want hier had Lex geen moeite mee. Maar Lex is in die tijd veel gepest. Door deze pesterijen werd hij steeds afstandelijker en sloot hij zich volledig af. Lex ging niet meer naar anderen toe en hij vertrouwde niemand meer. Hij ging wel eens met mensen om, maar hij had geen vrienden. Deze periode is voor hem een nachtmerrie geweest.

Na deze periode is Lex in een andere stad naar het Kort Middelbaar Beroeps Onderwijs (KMBO) gegaan. Hij heeft een opleiding en cursus gevolgd voor administratief werk. Hij kon hier later geen baan in vinden, doordat er hoge eisen gesteld werden. Hij heeft deze schoolperiode wel als positief ervaren. Hij voelde zich destijds meer thuis op school en heeft meerdere vrienden en vriendinnen gekregen. Vanaf dat moment is het beter gegaan met Lex. Hij is toen gaan dansen en heeft zichzelf weer teruggevonden.

Lex dronk altijd in het weekend bier en wanneer hij dronk ging er meestal een krat bier doorheen. Daarnaast zorgde Lex ervoor dat wanneer ze uitgingen, er iemand anders reed zodat hij kon drinken. Voorheen zag Lex dit niet als een probleem. Toch wordt achteraf de inschatting gemaakt dat hij voornamelijk alcohol dronk omdat dat hem vergemakkelijkte in het contact aangaan met anderen. De pesterijen tijdens zijn jeugd hebben ervoor gezorgd dat hij veel moeite had met het aangaan van contacten. Hij zag de alcohol als medicijn of hulpmiddel, dat een deur opende om dit contact wel gaan te gaan. Ondanks dat het voor Lex zelf eerder geen daadwerkelijk probleem was, ziet hij nu wel in dat zijn alcoholgebruik zijn relatie mede heeft verslechterd. Er ontstonden wel eens discussies naar aanleiding van frustraties die zich opstapelden. Wanneer een discussie uit de hand liep en de situatie escaleerde werd Lex verbaal agressief en fel. Hij heeft zijn vriendin nooit geslagen maar het zat er wel aardig dicht tegenaan. Zelfs de buren hebben er destijds eens wat van gezegd.

Lex had na zijn opleiding een baan gevonden in de productie, maar zijn contract hiervoor werd niet verlengd. Hij is toen thuis komen te zitten. Terwijl hij thuis zat zonder werk, is hij iedere dag bier gaan drinken, dat werd zijn manier van leven. Hij praatte alles goed tegenover anderen en hij bedacht zijn eigen waarheid. Het ging destijds zo ver dat hij voortaan op de bank sliep en als ontbijt een pot bier had. Anderen zagen hem in die tijd aftakelen. Hij kon geen glas meer vasthouden zonder te bibberen. Hij is voor deze gezondheidsklachten naar de huisarts geweest omdat hij bang was dat er iets aan de hand was. Hij kwam toen in een put terecht waar hij zonder hulp niet uit kon komen. Hij is toen een aantal keer bij Novadic-Kentron geweest. Ze werken daar met allerlei stappenplannen die er op papier leuk uit zien maar bij hem niet werkten. Zij verwachtten van hem dat hij minder ging drinken. Hij ging het aantal glazen tellen dat hij dronk. Hiermee hield hij zichzelf voor de gek. Ondanks deze nare periode van drie maanden zonder werk, heeft Lex wel gesolliciteerd omdat hij dat verplicht was vanuit het UWV.

Hij heeft, ondanks dat hij nog steeds aardig veel dronk, een nieuwe baan gevonden. Ook hier werd uiteindelijk zijn contract niet verlengt. Of dit te maken had met het feit dat ze roken dat hij alcohol dronk, is niet bekend maar er waren destijds meer mensen die het bedrijf moesten verlaten. Toen Lex daarna weer thuis kwam te zitten heeft zijn moeder hem geadviseerd contact op te nemen met zijn huisarts. Hij heeft het advies van zijn moeder opgevolgd en Lex is hierdoor met Nex2Next in contact gekomen. Dit is nu praktisch anderhalf jaar geleden. Lex dronk bier tijdens de eerste afspraak met de ervaringsdeskundige en zat in die periode tegen het randje van een opname aan. Op 19 maart 2017 is Lex acuut gestopt met het drinken van bier. Hij heeft dit in het begin niet als gemakkelijk ervaren.